ShqipEnglish
 • Bashkimi eshte pikenisje, te qendruarit sebashku eshte progres, te punuarit sebashku eshte sukses.

  Henry Ford

 • Fatin tim e vendos ne duart e Zotit dhe nje Avokati te mire

  Oliver North

 • Nuk ka sekrete per suksesin. Ai vjen si rezultat i pergatitjes, te punes se palodhur dhe duke mesuar nga deshtimet.

  Colin Powell

 • Dituria shfaqet ne aftesine per te perdorur sic duhet kohen dhe njohurite tona.

  Thomas J. Watson

 • Ne punojme per t’u bere dikush, jo per te perfituar dicka.

  Elbert Hubbard

Fushat e praktikës

- MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE TË DREJTAVE TË GRUPEVE DHE SUBJEKTEVE TË BIZNESIT

- SHOQËRITË TREGTARE DHE FORMIMI I ENTITETVE LIGJORE

- KONCENSIONE

- PRIVATIZIMI

- ARBITRAZHI

- PRONËSIA INTELEKTUALE DHE INDUSTRIALE

- ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

- TELEKOMUNIKACION

- ENERGJIA

- SIGURIMET

- NJOHJA DHE EKZEKUTIMI I VENDIMEVE TË GJYKATAVE DHE ARBITRAZHIT

- PRONËSIA DHE SHITBLERJA E PASURIVE TË PALUAJTSHME

- E DRJEJTA TATIMORE

- E DREJTA DOGANORE

- E DREJTA BANKARE

- E DREJTA ADMINISTRATIVE

- E DREJTA PENALE

- SIGURIMET DHE E DREJTA E PUNËS

- E DREJTA DETARE